Cappello Bordò Consultancy

Cappello Bordò Consultancy

Gerben Sanders

Als adviseur, trainer en coach voor organisaties en mensen, geloof ik in de kracht van de mens achter de medewerker. Het werk van Cappello Bordò Consultancy is erop gericht de organisatie zo vorm te geven, dat medewerkers zich er thuisvoelen. Met het versterken van de organisatiestructuur en -cultuur, het onbevangen kijken naar werkprocessen, het herinrichten van oude vormen van werk en het verbeteren van de communicatie draagt mijn werk bij aan de verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en werkgeluk van mensen binnen bedrijven.

Cappello Bordò Consultancy is aandacht voor de klant nog échte aandacht. Interesse is nog oprechte interesse. Als adviseur, trainer en coach neem ik, Gerben Sanders, een eerlijke en open houding aan richting mijn opdrachtgever. Ik ben bereid tijd te investeren in uw adviesvraag, uw coachvraag, uw maatwerktraining en daarmee onderscheid ik mij van anderen. Ik verplicht mijzelf graag tot strikte geheimhouding van bedrijfsinformatie of informatie rond het verloop van de opdracht. De hoogste mate van integriteit is dus gewaarborgd en daar ben ik trots op.

Kortom, uw opdracht is bij mij in goede handen!

De noodzaak om te veranderen en te verbeteren

Sommige bedrijven en werknemers werken het liefst vanuit routine. Een nieuwe aanpak wordt van de hand gewezen met de formule ‘zo doen we het hier altijd.’ Dat is jammer, want een nieuwe manier van werken kan bijdragen aan het werkgeluk en de efficiëntie van een organisatie of een afdeling. Een adviseur naar werkprocessen, interactieprocessen en communicatie laten kijken is een relatief kleine investering met grote voordelen voor het bedrijf.

Slimmer en plezieriger werken zorgt voor meer werkgeluk en de (leer)opbrengst is direct zichtbaar en meetbaar.

Want: gelukkige en verantwoordelijke medewerkers werken beter en halen meer omzet dan hun ongelukkige collega’s. Ongelukkige medewerkers kunnen een verliespost worden, niet in de laatste plaats door langdurige uitval. Cappello Bordò Consultancy gelooft in preventie van dit fenomeen, door met organisaties om de tafel te gaan en op maat gesneden adviezen te geven over hoe bedrijven hun processen anders kunnen vormgeven en verlies aan menskracht en motivatie kunnen stoppen.

‘Iedereen gelukkig aan het werk’ is de wens van Cappello Bordò Consultancy.

CBC op sociale media

Je kunt Cappello Bordò Consultancy ook op LinkedIn en in de toekomst op YouTube vinden.

© 2015 Cappello Bordò Consultancy algemene voorwaarden links