Cappello Bordò Consultancy

Coaching en leiderschapsontwikkeling

Bij Cappello Bordò Consultancy (CBC) kunt u terecht voor coaching, loopbaancoaching en leiderschapsontwikkeling. De trajecten op deze gebieden bestaan altijd uit vijf gesprekken van een uur, voorafgegaan door een gratis intakegesprek waarin coach en klant gezamenlijk bepalen ‘of het klikt.’ De coachvraag van de klant staat in dat gesprek centraal.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een coachtraject te volgen:

  • verlies van werk
  • loopbaankeuze
  • het zoeken naar zin of betekenis
  • stroeve communicatie met de omgeving
  • leiderschapsontwikkeling
  • etc.

Zowel redenen van zakelijke aard als gebeurtenissen in de privésfeer kunnen aanleiding zijn om mij als coach te benaderen.

Hoe ga ik te werk bij coaching?

U maakt een afspraak bij CBC en meldt dat u geïnteresseerd bent in een coachtraject. Er volgt een gratis intakegesprek van een uur. Aansluitend geeft u aan of u een traject van vijf wekelijkse gesprekken wilt afnemen. Is dat het geval, dan voldoet u binnen 7 dagen na het intakegesprek € 605,- op het rekeningnummer van Cappello Bordò Consultancy (€ 121,- incl. BTW per gesprek van een uur).

Na het intakegesprek maken we, indien gewenst, direct de eerste afspraak. De klant en ik stellen dan een coachingscontract op, waarin wij onszelf en elkaar verplichten vijf gesprekken te werken aan de vastgestelde coachvraag van de klant. Deze werkwijze is ook van toepassing op loopbaancoaching en leiderschapsontwikkeling.

Waarom vijf gesprekken?

Coaching wordt meestal interessant als we ergens vastlopen. Tijdens het intakegesprek komen er bepaalde zaken aan het licht. In de eerste twee daaropvolgende gesprekken verkennen we de patronen en waarom we handelen zoals we handelen. In het derde en vierde gesprek verkennen we de handelingsalternatieven en gaan we daar samen concreet mee aan de slag. In het vijfde en tevens laatste gesprek blikken we terug op de leeropbrengst van het traject.CBC op sociale media

Je kunt Cappello Bordò Consultancy ook op LinkedIn en in de toekomst op YouTube vinden.

© 2015 Cappello Bordò Consultancy algemene voorwaarden links