Cappello Bordò Consultancy

Organisatieadvies

Cappello Bordò Consultancy (CBC) verzorgt uiteenlopende advies- en ontwikkeltrajecten.

Ik, Gerben Sanders, ben als adviseur gespecialiseerd in advieswerk met betrekking tot uw medewerkers en hoe zij (samen) werken. In overleg met u en afhankelijk van de door u gesignaleerde knelpunten doe ik uitgebreid onderzoek naar de communicatie, werk- en samenwerkingsprocessen binnen uw bedrijf. Vervolgens ontvangt u een duidelijk adviesrapport dat u in staat stelt met het oplossen van problemen aan de slag te gaan.

Desgewenst begeleid ik de implementatie van de zaken die in het adviesrapport zijn genoemd. Ook het inschakelen van collega-adviseurs behoort tot de mogelijkheden, als het traject zeer omvangrijk is.

Organisatieadvies van CBC kenmerkt zich door de persoonlijke aandacht voor de issues van u en uw organisatie. Wat de aanpak van CBC effectief maakt is maatwerk. Wat u ook van CBC vraagt, het plan van aanpak is altijd uniek en volledig toegespitst op uw bedrijf, uw mensen, uw ‘problemen.’

Een offerte volgt op een uitgebreid intakegesprek, dat altijd gratis is.CBC op sociale media

Je kunt Cappello Bordò Consultancy ook op LinkedIn en in de toekomst op YouTube vinden.

© 2015 Cappello Bordò Consultancy algemene voorwaarden links